Kunst in de klas – de route naar school

De Route naar School is een project dat op lagere scholen kan worden uitgevoerd in de onderbouw en de bovenbouw.

Een deel van de kinderen krijgt de opdracht om op kleine vellen met inkt en kleurpotlood
dingen af te beelden die ze onderweg naar school tegenkomen, of die ze juist zouden willen
tegenkomen. De andere kinderen ondertussen ontwerpen samen op een groot vel een
fantasielandkaart van de school en de directe omgeving en de wegen die naar de school leiden.
De kinderen wordt ook gevraagd een verhaaltje te schrijven bij hun tekeningen en op de kaart.
De tekeningen worden vervolgens op de kaart geplakt met als eindresultaat een kleurrijke landkaart.

Het centrale thema in het project is de vraag: waar ben ik eigenlijk? Door kinderen te vragen
na te denken over de route die ze elke dag tussen huis en school afleggen, over wat ze onderweg
zien, of juist missen, worden ze gedwongen over die centrale vraag na te denken.

De opdracht stimuleert de kinderen ook om op een andere manier naar alledaagse dingen te leren kijken, naar dingen die zo vanzelfsprekend zijn dat ze eigenlijk nier meer worden waargenomen. Door na te denken over wat er juist ontbreekt op hun route worden ze bovendien ertoe aangezet hun fantasie te gebruiken.